Industriële bedrijven hebben dagelijks te maken met vervuiling van water door olie, vet en andere vaste en opgeloste stoffen. Hoe voorkomen zij nu dat verontreinigd water en slib in ons oppervlaktewater vloeit. Om deze vraag te beantwoorden, beschrijven we kort hoe drijflaagruiming werkt in DAF-units en welk proces daaraan voorafgaat.

Flotatie

DAF staat voor Dissolved Air Flotation. Deze techniek wordt vaak toegepast bij de behandeling van industrieel afvalwater. En dat proces werkt zo. Eerst wordt het inkomende water, ook wel influent genoemd, onder druk in contact gebracht met lucht. Deze stap vindt plaats vóór de DAF-unit. Zodra het influent in de unit vrijkomt, ontstaan kleine belletjes die zich hechten aan de verontreinigingen. Dit proces heet flotatie. 

Stikstofgas

DAF is dus een waterbehandelingsproces waarbij het water van het slib wordt gescheiden door flotatie ofwel opdrijving. In de olie-industrie gebruikt men veelal het inerte stikstofgas in plaats van lucht. Dit om het risico op explosies te voorkomen. Het proces wordt dan DGF genoemd: Dissolved Gas Flotation.

Afromen van drijflaagslib

De drijflaagruiming speelt zich af in de DAF-unit ofwel flotatietank. Hiervoor worden in de regel kettingruimers ingezet die aan de bovenzijde van de DAF-unit worden geplaatst. Nadat het slib door het flotatieproces naar boven is gedreven, romen de schrapers het drijflaagslib af naar een centraal verzamelpunt voor verdere verwerking. Zo wordt voorkomen dat verontreinigd water en slib in sloten, beken en rivieren vloeit. 

Interessant voor uw netwerk?

Deel dan deze pagina op onderstaande sociale media: