Kennisbank

Industriële bedrijven hebben dagelijks te maken met vervuiling van water door olie, vet en andere vaste en opgeloste stoffen. Hoe voorkomen zij nu dat verontreinigd water en slib in ons oppervlaktewater vloeit. Om deze vraag te beantwoorden, beschrijven we kort hoe drijflaagruiming werkt in DAF-units en welk proces daaraan voorafgaat.

Elke dag hebben raffinaderijen te maken met vervuiling van water door olie en vetten en andere stoffen die bij de raffinage vrijkomen. Hoe voorkomen zij nu dat verontreinigd water en slib in ons oppervlaktewater vloeit. Om deze vraag te beantwoorden, beschrijven we kort het principe van een API-separator in combinatie met een kettingruimer.

De bezinking in reservoirs van industriële en communale afvalwaterzuiveringen kan ongunstig worden beïnvloed doordat de slibruimer een te hoge gemiddelde snelheid heeft. Maar welk verschijnsel treedt dan op en wat is nou de optimale snelheid van een slibruimer?