Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, HISWA-VOORWAARDEN of VNSI-VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Hieronder kunt u bovenstaande voorwaarden downloaden.

Metaalunie voorwaarden

HISWA voorwaarden

VNSI voorwaarden