Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. De beluchting is naar verhouding de grootste energieverbruiker in het afvalwaterzuiveringsproces. Daar staat tegenover dat met de techniek van vandaag en nieuwe inzichten substantieel energiewinst valt te behalen tegen relatief lage vervangingskosten. Boeg haakt hierop in met de nieuwste generatie Hoogrendement Puntbeluchters en de DiamondTM-S Plus membranen.

Energiezuinige oplossingen voor:

Puntbeluchters

RWZI’s staan middenin de energietransitie. Sommige gaan zelfs voor energieneutraal. En dat is een uitdaging, want het zuiveren van afvalwater kost veel energie. De beluchting is naar verhouding de grootste energieverbruiker. De nieuwste generatie hoogrendement puntbeluchters leveren een substantieel aandeel in het besparen van energie.

Energiezuinige oplossingen voor:

Bellenbeluchting

Bellenbeluchting in RWZI’s kent vele uitdagingen. Deze zijn grotendeels toe te schrijven aan materiaalveroudering en verlies aan sterkte van de membraanelementen. Het Diamond “S” membraan ondervangt deze problemen door zijn unieke materiaal-samenstelling. Bovendien is hij één op één uitwisselbaar met andere fabricaten.

Neem direct contact met ons op

Gert-Jan Schoterman
Projectmanager

+31 70 3470385

+31 6 53746203

Neem contact op

Interessant voor uw netwerk?

Deel dan deze pagina op onderstaande sociale media: