Indikkers - Boeg

Project Details

  • Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
  • Locatie: rwzi Oijen
  • Uitvoering: eind 2014
  • Product: Indikkers met centrale aandrijving

Indikkers met centrale aandrijving

De scope van dit project omvatte het compleet vervangen van twee bestaande indikker-roerwerken inclusief aandrijving. Daarnaast diende er een nieuwe afdekking gerealiseerd te worden, en was de wens van de opdrachtgever om een goede drijflaagverwijdering te realiseren.
Boeg heeft voor dit project centrale aandrijf-units van Evoqua ingezet. Daarnaast is voor de afdekking gekozen voor een zogenaamde spankapconstructie welke in een gedeelde uitvoering door Boeg ontworpen is.