Hoogrendement beluchters - Boeg

Project Details

  • Opdrachtgever: Waterschap de Dommel
  • Locatie: rwzi Haaren
  • Uitvoering: eind 2015 - begin 2016
  • Product: Hoogrendement beluchters

Hoogrendement beluchters

In Haaren heeft Boeg b.v. als hoofdaannemer een succesvol beluchterproject gerealiseerd.
In totaal zijn de vier bestaande verouderede beluchters compleet vervangen door onze Astrumaer hoogrendement beluchters. Hierbij zijn tevens de aandrijvingen, frequentieregelaars en de bekabeling vernieuwd. De kopse kanten van de bassins zijn afgedekt met aluminium afdekkingen en de beluchteraandrijvingen zijn ondergebracht in geluidswerende omkastingen voorzien van ventilatie en verlichting.

Garantiemetingen hebben een effectief rendement van 2.20 kg O2/kWh aangetoond.