Afvalwaterzuivering - Boeg

Project Details

 • Opdrachtgever: Waterschap de Dommel
 • Locatie: rwzi Haaren
 • Uitvoering: eind 2015 - begin 2016
 • Product: Hoogrendement beluchters

Hoogrendement beluchters

In Haaren heeft Boeg b.v. als hoofdaannemer een succesvol beluchterproject gerealiseerd.
In totaal zijn de vier bestaande verouderede beluchters compleet vervangen door onze Astrumaer hoogrendement beluchters. Hierbij zijn tevens de aandrijvingen, frequentieregelaars en de bekabeling vernieuwd. De kopse kanten van de bassins zijn afgedekt met aluminium afdekkingen en de beluchteraandrijvingen zijn ondergebracht in geluidswerende omkastingen voorzien van ventilatie en verlichting.

Garantiemetingen hebben een effectief rendement van 2.20 kg O2/kWh aangetoond.

Project Details

 • Opdrachtgever: Industrie
 • Locatie: Europoort
 • Uitvoering: eind 2014
 • Product: Hoogrendement beluchter - drijvende uitvoering

Hoogrendement beluchter - drijvende uitvoering

Voor een industriële klant heeft Boeg b.v. een drijvende beluchterproject gerealiseerd.
De beluchter is bedoeld om het water in een ronde bassin intermitterend te kunnen beluchten. Aangezien de waterspiegelvariatie ca. 3m bedraagt diende de beluchter een drijvende uitvoering te zijn. Als bassin werd gebruik gemaakt van een bestaand rvs bassin dat oorspronkelijk als nabezinker had gefungeerd. Boeg heeft een drijvende constructie ontworpen welke glijdend afgesteund is aan drie rvs palen welke aan de bestaande tankwanden gelast zijn. Tot slot is de bovenzijde van het bassin rondom nog voorzien van zogenaamde spatplaten.
Boeg heeft het ontwerp en de uitvoering geheel in eigen beheer uitgevoerd.

Project Details

 • Opdrachtgever: Lippeverband
 • Locatie: Kläranlage Lünen (D)
 • Uitvoering: Begin 2013 - eind 2016
 • Product: Kunststof kettingruimers

Kunststof kettingruimers

Op de communale afvalwaterzuivering in Lünen draaien al jaren naar volle tevredenheid een groot aantal kettingruimers van Boeg. In totaal zijn er acht (8) nabezinktanks, welke elk voorzien zijn van 3 langsruimers van 50 x 7,5m en 1 dwarsruimer.

Vanwege de goede ervaringen met ons product heeft de opdrachtgever gekozen om voor een grootschalige revisie wederom voor Boeg te kiezen. Na een initiële standtijd van ruim. 13 jaar heeft Boeg gefaseerd over een periode van vier jaar alle kunststof kettingen en tandwielen weer vervangen.

Project Details

 • Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
 • Locatie: rwzi Oijen
 • Uitvoering: eind 2014
 • Product: Indikkers met centrale aandrijving

Indikkers met centrale aandrijving

De scope van dit project omvatte het compleet vervangen van twee bestaande indikker-roerwerken inclusief aandrijving. Daarnaast diende er een nieuwe afdekking gerealiseerd te worden, en was de wens van de opdrachtgever om een goede drijflaagverwijdering te realiseren.
Boeg heeft voor dit project centrale aandrijf-units van Evoqua ingezet. Daarnaast is voor de afdekking gekozen voor een zogenaamde spankapconstructie welke in een gedeelde uitvoering door Boeg ontworpen is.